کتاب اصول طراحی واجرایی جایگاههای مدرن سوخت ،حاصل هجده سال فعالیت وتجربه در کارم است که برای اولین بار در سطح کشور ویا شاید جهان توسط خودم تالیف شده است .

بخشی از درامد از حاصل فروش کتاب صرف خیریه می شود .

تمام سعی ما این است که هر راننده ای که می خواهد وارد جایگاه سوخت شودیا بطور کل هر فضایی که است این کتاب را برای بالا بردن اطلاعات و امنیت و راحتی خودش مطالعه کند ،به جرات می گویم شاید این کتاب